- ROYCE Jersey 4V J401

2 070 .
- + 2
- !
! !

!

2% .

 • - 33/42;
 • , . - 4,2;
 • , . - 0,5;
 • 1 .., . - 8,06;
 • - UV Coatin. Wear-Layer;
 • - 2;
 • - 33/42;
 • , . - 4,2;
 • , . - 0,5;
 • 1 .., . - 8,06;
 • - UV Coatin. Wear-Layer;
 • - 2;
 • , . - 1220;
 • , . - 183;
 • , . - 8;
 • .. - 1,488;
 • - 4V;